Diện tích 28 m2, hướng VIP HỒ BƠI & HƯỚNG THÁP BÀ PONAGA
Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi
*Liên hệ: 0583.553.768*

để có Giá tốt nhất tại khách sạn